O spolku farmaceutů

 

Spolek farmaceutů v Brně při České farmaceutické společnosti ČLS JEP funguje nepřetržitě od roku 1963, tedý více než padesát let. Jedná se o jediný krajský spolek, pracující bez přestávky do dnešních dnů.

Z historie:

Pátráme po osudu materiálů, z kterých by se historie spolku dala nejlépe vystopovat. Údajně vyšel článek v časopise Farmaceutický obzor, od RNDr. PhMr. Otakara Krojzla - o historii spolku.

RNDr. PhMr. Libor Nováček, CSc.:
Knihy společně s nějakými fotografiemi a dalšími materiály dal  před lety Doc. Ruskovi do muzea v Kuksu. Ovšem tam prý  se nějak ztratily, resp. nemohou se najít.  Dr. Nováček má ještě nějaké pozvánky , které se rozesílaly a zprávy, které posílal na ČFS.

zatím tolik, ale nevzdáváme se a budeme pátrat dále - platí i po pěti letech, co vyšel tento článek :-)

Praktické lékárenství, 2019, číslo 2

Spolek farmaceutů v Brně

Dříve, než vás seznámím se současností Spolků farmaceutů v Brně, rád bych se zmínil krátce o jeho historii. Pátrání po počátcích jednotlivých Spolků farmaceutů ve starých časopisech je zajímavá, takřka detektivní práce. Zprávy o činnosti byly pravidelně zveřejňovány především v časopisech Československá farmacie a Farmaceutický obzor. Mezi roky 1963-1968 můžeme zaznamenat v různých krajích tehdejšího Československa přerod členských schůzí Farmaceutické sekce ČFS ve Spolky farmaceutů. Nejinak tomu bylo i v Brně. Na zažloutlých listech svázaného ročníku 1969 se tak například dočteme, že: Dne 23. 1. 1969 byl večer Spolku farmaceutů v Brně spolu s lékárenským oddělením KÚNZ věnován historii farmacie. V přednášce Ing. PhMr. J. Čižmáře se seznámili přítomní se sociálními poměry lékárníků před 50 lety. Zvlášť neutěšené byly pracovní podmínky tyronů (lékárnický tovaryš, učeň pozn. autor). Pracovní doba těchto adeptů lékárnického stavu byla dlouhá, rovněž finanční ohodnocení bylo velmi špatné. Přes všechny tyto těžké sociální a pracovní podmínky vyrůstali lékárníci vysoce erudovaní a vzdělaní.  Nebo dále „Dne 11. 9. 1969 Spolek farmaceutů v Brně pořádal pracovní večer, kterého se zúčastnilo 110 farmaceutů. Na programu byla přednáška MUDr. D. Rezlera – Diabethes mellitus“ Přednášející zhodnotil naše i dovážená antidiabetika ze skupiny tolbutamidů, chlorpropamidu a biquamidů“. Činnost spolku farmaceutů v Brně fungovala s podobným úspěchem, s frekvencí jedna přednáška měsíčně s výjimkou prázdnin a návštěvností přes sto účastníků po další desetiletí. Např. ještě v roce 1988 se dozvíme, že „Spolek farmaceutů v Brně uspořádal v průběhu roku 7 vědeckých pracovních schůzí, přičemž jako nejlepší byla vyhodnocena přednáška RNDr. J. Střítecké. Pozitivním přínosem byl Den mladých farmaceutů Jihomoravského kraje, který se konal 18. 5. v Brně. Spolek byl vhodným místem setkávání kolegů i mimo přednáškové sály. Organizoval pro své členy i společné výlety, např. v roce 1972: “Kromě těchto uvedených akcí upořádal ještě brněnský spolek zájezd do Polné, Jihlavy, Třeště a Telče, kde si účastníci prohlédli některé lékárny se zajímavou historickou minulostí“.  V devadesátých letech, v období překotných změn v lékárenství, Spolek farmaceutů v Brně nepřerušil svoji činnost. Podařilo se především díky aktivitě tehdejších kolegů z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ve spolupráci s OSL Brno, a letos tak můžeme hovořit o více než padesáti letech nepřetržitého fungování.  Pro pamětníky zmíním z mnoha jmen alespoň jednotlivé předsedy Spolku farmaceutů v Brně v různých obdobích, dr. O. Krojzla, dr. D. Ščurkevičovou, dr. L. Nováčka, dr. V. Pacolda a dr. V. Fričovou. V současnosti připravujeme program přednášek ve spolupráci s kolegy z obou brněnských fakultních nemocnic, FN Brno a FN u sv. Anny. Od rozesílání korespondenčních lístků s pozvánkou a tlustých prezenčních knih jsme se posunuli k elektronické komunikaci, hledání vhodného termínu v konkurenci komerčních vzdělávacích akcí není jednoduché, ale tři věci zůstávají neměnné. Přednášky se konají v posluchárně v areálu FN u sv. Anny v Brně, vždy ve čtvrtek v 17 hodin a jsou pro účastníky zdarma.  Pozvánky rozesíláme na více než 920 e-mailových adres, všechny podrobnosti naleznete na adrese www.spoleklekarniku.cz. Naším cílem je přinášet posluchačům témata z oborů medicíny, kde dochází k významným změnám v přístupu a pokroku, zvláště na poli farmakoterapie. Daří se nám zvát zkušené lékaře dané specializace, ještě raději poskytneme prostor i farmaceutům s tématy nejen farmakologickými, ale i z oblasti technologie, legislativy, registrace léčiv, farmakoekonomiky apod. Tradičně hojně navštěvované jsou přednášky zástupců SÚKL s tématem kontrolní činnosti SÚKL v lékárnách.  Na závěr výzva pro všechny z Brna a okolí. Pište si o témata, doporučujte přednášející, sami se přihlaste se svým příspěvkem, zaregistrujte se v rámci ČFS jako členové spolku, ale především, vyberte si z témat a přijďte na přednášku.

Za výbor Spolku farmaceutů v Brně

PharmDr. Martin Šimíček

martin.simicek@fnusa.cz

 

 

 

 

 

 


Úvodní stránka

V této rubrice nejsou žádné články.