Kde probíhají přednášky

 

 

 Od   podzimu  2010  přednášky   probíhají   opět  ve  Fakultní  nemocnici u sv.  Anny,       v posluchárně I. chirurgické kliniky. Nejbližší přístup je z vrátnice na Mendlově náměstí, nebo z Pekařské ulice přes halu ambulantní části I. chirurgie.

 

Na mapce je vstup označen šipkou a poloha posluchárny žlutým kolečkem (po kliknutí se otevře větší mapa v pdf.)

 

 

 

 

Proč po roce zpět u sv. Anny? Na prvním místě patří poděkování vedení Farmaceutické fakulty VFU za poskytnutí azylu v minulé sezoně. Naneštěstí se nepodařilo najít vhodný termín, kdy by byla volná posluchárna. Přestože posluchárna I. interní kliniky FN u sv. Anny už přepustila místo stavebním strojům, otevřela se možnost v částečně zrekonstruovaných prostorách na druhé straně areálu fakultní nemocnice.