Archiv 2019

čtvrtek 5. prosince 2019 - doc. MUDr. Libor Ustohal Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU FN Brno - Farmakologická léčba behaviorálních a psychologických symptomů demence
 
čtvrtek 26. září 2019 - MUDr. Ivana Meixnerová, Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno - Farmakoterapie vulvovaginitidy
 
čtvrtek 4. dubna 2019 - PharmDr. Ivan Buzek, Odbor lékárenství a distribuce SÚKL:  Kontroly SÚKL v lékárnách
 
čtvrtek 17.1.2019 - PharmDr. Martin Šimíček - Protipadělková směrnice - aktuální stav připravenosti lékáren 14 dní před datem platnosti.
 

Archiv podzim 2018

čtvrtek 6. 12. 2018 MUDr. Jan Kamelander - Oddělení klinické hematologie FN Brno - Anémie a možnosti jejich farmakoterapie

čtvrtek  11. 10. 2018 v 17:00 hodin  - MUDr. Barbora Packová, Interní gastroenterologická klinika FN Brno - Celiakie, diagnostika a komplikace

Archiv jaro 2018

 

Archiv podzim 2017

 

Archiv Jaro 2017

 
 

Archiv podzim 2016

 

Archiv jaro 2016

pondělí 14. března 2016 - doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. - Interní kardiologická klinika FN Brno - Léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie.
 
 

Archiv jaro 2015 

12. března 2015 - MUDr. Lenka Kučírková - Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno  - Idiopatické střevní záněty - teorie a praxe.

 

16. dubna 2015 - MUDr. M. Dufek (Centrum pro léčbu RS při neurologické klinice FN u sv. Anny Brno) - Nové možnosti v léčbě      RS

 MUDr. J. Strojil, Ph.D (Ústav farmakologie LF UP v Olomouci) - Farmakologická léčba RS a její úskalí

 

14. května 2015 - MUDr. Zdeněk Kundrata - Farmakoterapie epilepsie v klinické praxi

 

Archiv podzim 2014

   9. října 2014 - MUDr. Jana Pecová, diabetologická ambulance II. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně: Komplikace diabetu, diabetická noha, podologická ambulance
 
   6. listopadu 2014 - prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.- přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno: Kombinační léčba hypertenze
 
 

Archiv jaro 2014

 

 27/2 2014 - PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková , Ph.D.  - Úvod do problematiky stanovování cen a úhrad léčiv


20/3 2014 - PharmDr. Marek Lžičař - Cestovní medicína z pohledu lékárníka


22/5 2014 - MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D., II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Moderní chirurgická terapie křečových žil - změnilo se v posledních letech něco?

 

Archiv podzim 2013

čtvrtek 24. října 2013  - MUDr. Miroslava Navrátilová,  Ph.D., z psychiatrické kliniky FN Brno  Poruchy příjmu potravy

 

čtvrtek 7. listopadu 2013 -  MUDr. Taťána Šrámková,  CSc. z FN Brno  Erektilní dysfunkce 

 

Čtvrtek 12. prosince 2013 - MUDr. Jan Svojanovský - Dialyzovaný pacient

 

čtvrtek 24. října 2013  - MUDr. Miroslava Navrátilová,  Ph.D., z psychiatrické kliniky FN Brno  Poruchy příjmu potravy

 

čtvrtek 7. listopadu 2013 -  MUDr. Taťána Šrámková,  CSc. z FN Brno  Erektilní dysfunkce 

 

Čtvrtek 12. prosince 2013 - MUDr. Jan Svojanovský - Dialyzovaný pacientVíce zde: https://www.spoleklekarniku.cz/

čtvrtek 24. října 2013  - MUDr. Miroslava Navrátilová,  Ph.D., z psychiatrické kliniky FN Brno  Poruchy příjmu potravy

 

čtvrtek 7. listopadu 2013 -  MUDr. Taťána Šrámková,  CSc. z FN Brno  Erektilní dysfunkce 

 

Čtvrtek 12. prosince 2013 - MUDr. Jan Svojanovský - Dialyzovaný pacientVíce zde: https://www.spoleklekarniku.cz/

čtvrtek 24. října 2013  - MUDr. Miroslava Navrátilová,  Ph.D., z psychiatrické kliniky FN Brno  Poruchy příjmu potravy

 

čtvrtek 7. listopadu 2013 -  MUDr. Taťána Šrámková,  CSc. z FN Brno  Erektilní dysfunkce 

 

Čtvrtek 12. prosince 2013 - MUDr. Jan Svojanovský -Více zde: https://www.spoleklekarniku.cz/

čtvrtek 24. října 2013  - MUDr. Miroslava Navrátilová,  Ph.D., z psychiatrické kliniky FN Brno  Poruchy příjmu potravy

 

čtvrtek 7. listopadu 2013 -  MUDr. Taťána Šrámková,  CSc. z FN Brno  Erektilní dysfunkce 

 

Čtvrtek 12. prosince 2013 - MUDr. Jan Svojanovský -Více zde: https://www.spoleklekarniku.cz/

čtvrtek 24. října 2013  - MUDr. Miroslava Navrátilová,  Ph.D., z psychiatrické kliniky FN Brno  Poruchy příjmu potravy

 

čtvrtek 7. listopadu 2013 -  MUDr. Taťána Šrámková,  CSc. z FN Brno  Erektilní dysfunkce 

 

Čtvrtek 12. prosince 2013 - MUDr. Jan Svojanovský -Více zde: https://www.spoleklekarniku.cz/

čtvrtek 24. října 2013  - MUDr. Miroslava Navrátilová,  Ph.D., z psychiatrické kliniky FN Brno  Poruchy příjmu potravy

 

čtvrtek 7. listopadu 2013 -  MUDr. Taťána Šrámková,  CSc. z FN Brno  Erektilní dysfunkce 

 

Čtvrtek 12. prosince 2013 - MUDr. Jan Svojanovský -Více zde: https://www.spoleklekarniku.cz/

čtvrtek 24. října 2013  - MUDr. Miroslava Navrátilová,  Ph.D., z psychiatrické kliniky FN Brno  Poruchy příjmu potravy

 

čtvrtek 7. listopadu 2013 -  MUDr. Taťána Šrámková,  CSc. z FN Brno  Erektilní dysfunkce 

 

Čtvrtek 12. prosince 2013 - MUDr. Jan Svojanovský -Více zde: https://www.spoleklekarniku.cz/

čtvrtek 24. října 2013  - MUDr. Miroslava Navrátilová,  Ph.D., z psychiatrické kliniky FN Brno  Poruchy příjmu potravy

 

čtvrtek 7. listopadu 2013 -  MUDr. Taťána Šrámková,  CSc. z FN Brno  Erektilní dysfunkce 

 

Čtvrtek 12. prosince 2013 - MUDr. Jan Svojanovský -Více zde: https://www.spoleklekarniku.cz/

Archiv jaro 2013

 

MUDr. Irena Novotná, I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně  - Terapie bolestí hlavy, zvláště migrény

 

MUDr. Michal Fedorko, Urologická klinika FN BRNO -  Chronické a recidivující infekce močových cest

 

11.4.2013 prof. MUDr.Jindřich ŠpinarCSc., Interní kardiologická klinika FN Brno - Guidelines léčby srdečního selhání

 

Archiv podzim 2012

 

13.9.2012 - prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc, přednostka kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno: Léčiva nevhodná (riziková) u seniorů

 

 
 
 
 
 
 
 

Archiv - jaro 2012

 

24.5.2012: PharmDr. Karel Vašut,PhD., FaF VFU Brno: Farmakoterapie v těhotenství

 

22.3. 2012: MUDr. Markéta Hanslianová, vedoucí lékařka ATB střediska Fakultní nemocnice Brno - "Antibiotika včera, dnes a zítra"

 

 23.2.2012. Pharmdr. Marie Zajícová, Slezská nemocnice Opava: Jak mohou léčiva ovlivňovat řízení

Archiv -  jaro 2011

 

24.2.2011: prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno: Výskyt demence a deprese v seniorské populaci

 

24.3. 2011 PharmDr. Stanislav Synek, nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně:  Novinky v terapii neurologických onemocnění 

 

21.4. 2011 prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., primář Oddělení klinické hematologie FN Brno: Kam jsme dospěli s možnostmi antitrombotické léčby? 

 

 

podzim 2010

16.9. 2010

doc MUDr. Milan Kozák, PhD, interní kardiologická klinika FN Brno - Komplexní farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s vysokým CVS rizikem


14.10. 2010

PharmDr. Helena Kubínová, lékárna Nemocnice Jihlava -Problematika farmakoterapie u dětí – neregistrovaná léčiva, "off label"  použití a magistraliter příprava z hlediska právního i odborného (včetně řešení konkrétních situací z běžné praxe)


11.11. 2010

doc. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc., Ústav technologie léčiv FaF VFU Brno  - Lékové formy pro řízený a cílený přívod léčiv


2.12. 2010

MUDr. Milan Dastych,  Interní hepato-gastroenterologická klinika FN BRNO - Diagnostika a možnosti ovlivnění podvýživy v ambulantní a nemocniční péči.

 

Poznámka: po kliknutí na aktivní odkaz se zobrazí pozvánka na přednáškový večer. Data přednášek se mohou měnit, sledujte tyto stránky, nebo vyčkejte na e-mail s pozvánkou. Pokud Vám e-maily s pozvánkou nechodí, napište si o zařazení do seznamu.