Program přednášek na jaro 2014

26.01.2014 23:32

Přinášíme informace o chystaných přednáškách v tomto roce. Doufáme, že nejen vzhledem k blížícímu se termínu sčítání bodů do kontinuálního vzdělávání bude vašu účast hojná.

První přednáška se uskuteční 27/2 2014 - pozvání přijala PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková , Ph.D.  - Úvod do problematiky stanovování cen a úhrad léčiv. Kolegyně se zkušenostmi práce na SÚKL nám stručnou formou shrne to, jak aktuální cenotvorba probíhá a jakým způsobem vstupují nová léčiva na trh. Preuentace přednášející na: https://www.farmakoekonomie.cz/bc-pharmdr-minarcikova-ph-d-zivotopis/

Další témata jsou v jednání a zveřejníme je včetně termínů v nejbližší době.

—————

Zpět