Pozor - 17. ledna 2019 - Diskuse na téma Protipadělková směrnice

10.01.2019 21:23
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
už jen necelý měsíc zbývá do platnosti Nařízení Evropské unie, známého pod přezdívkou "Protipadělková směrnice" (Falsified Medicines Directive, FMD). Z Evropské legislativy plyne pro lékárníky mnoho povinností, které zásadně zasáhnou do každodenní práce při výdeji léčivých přípravků.  Ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 17 hodin vás zveme na diskusi nad aktuálním stavem : PharmDr. Martin Šimíček - Protipadělková směrnice - aktuální stav připravenosti lékáren 14 dní před datem platnosti.

Budeme diskutovat aktuální situaci, doporučujeme všem účastníkům předem nastudovat základní informace z dřívějších prezentací:
Zdroje informací (Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv):
https://www.czmvo.cz/cs/
https://czmvo.cz/file.php?id=45
https://czmvo.cz/file.php?id=281
Webinář ČLnK o FMD ZDE:
https://webmeeting.cz/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=f21061710b314a04c6897f8fde19b2ca83033616-1542297219879

Na lednovém semináři se dozvíte:

  • Zkušenosti z pilotního testování práce v lékárnách v prostředí FMD
  • Informace o připravovaných doporučeních SÚKL k FMD
  • Aktuality k připravovaným postupům při neověření jedinečného identifikátoru (2D kódu)
  • Informace k připravované novele Zákona o léčivech a další
Nezapomeňte se, prosím, přihlásit na odkazu:
Na přednášku se přihlašujte ZDE
Stále platí, že přednášky jsou zdarma. Přihlášky slouží k orientaci o předběžném počtu účastníků a pro zjednodušení zápisu bodů do kontinuálního vzdělávání v evidenci komory (nezapomeňte proto uvést správné evidenční číslo člena ČLnK).
Snažíme se pozvánky distribuovat e-mailem na co nejvíce adres, předejte, prosím, pozvánku kolegům ve Vaší lékárně včetně farmaceutických asistentek.

Pro termíny dalších přednášek sledujte webové stránky www.spoleklekarniku.cz

—————

Zpět