.

21.09.2010 14:05

 

16.9. 2010

doc MUDr. Milan Kozák, PhD, interní kardiologická klinika FN Brno - Komplexní farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s vysokým CVS rizikem


14.10. 2010

PharmDr. Helena Kubínová, lékárna Nemocnice Jihlava -Problematika farmakoterapie u dětí – neregistrovaná léčiva, "off label"  použití a magistraliter příprava z hlediska právního i odborného (včetně řešení konkrétních situací z běžné praxe)


11.11. 2010

doc. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc., Ústav technologie léčiv FaF VFU Brno  - Lékové formy s řízeným uvolňováním


2.12. 2010

MUDr. Milan Dastych,  Interní hepato-gastroenterologická klinika FN BRNO - Diagnostika a možnosti ovlivnění podvýživy v ambulantní a nemocniční péči.

—————

Zpět